VlakBus.sk

MHD Bratislava

Lístky a tarifa MHD Bratislava

Základné cestovné lístky

Obyčajný Zľavnený
Neprestupný 15-minútový lístok 0,70 € 0,35 €
60-minútový prestupný lístok 0,90 € 0,45 €
60-minútový prestupný kombinovaný lístok vrátane batožiny 1,30 € -
Nočné spoje - prestupný 90-minútový lístok 1,60 € -
Lístok na štyri prestupné 60-minútové cesty 3,30 € 1,65 €
24-hodinový lístok 4,50 € -
48-hodinový lístok 8,30 € -
3-dňový lístok 10,00 € -
7-dňový lístok 15,00 € -
Mesačníky, predplatné lístky (električenky) cenník tu

Cez víkend a dni pracovného voľna je platnosť 60-minútových lístkov predĺžená na 90 minút. Kompletný sortiment cestovných lístkov nájdete v cenníku tu.

Cestovné lístky je možné zakúpiť v automatoch na frekventovanejších zastávkach, v predajniach Dopravného podniku a vo väčšine novinových stánkov. Vo vozidlách ani u vodiča sa lístky nepredávajú (okrem linky do Hainburgu).

SMS lístok

SMS lístok 70-minútový prestupný 1,00 € prázdna SMS na 1100
SMS lístok 24-hodinový 4,50 € prázdna SMS na 1124

SMS lístok si môžu zakúpiť všetci zákazníci operátorov Orange, T-Mobile a O2 Slovensko - s paušálom aj predplatnou kartou.

Lístok je doručený cca do 2 minút po odoslaní SMS. Bez doručeného SMS lístka nie je možné nastúpiť do vozidla. Na 1 číslo je možné zakúpiť aj viac SMS lístkov pre viacerých cestujúcich. Lístok obsahuje čas platnosti a overovací kód. SMS lístok je možné bez príplatku použiť aj na nočných linkách. Infolinka SMS lístka 0800 101100. Daňový doklad môžete vytlačiť tu.

Tarifa MHD Bratislava

Lístok je potrebné hneď po prvom nástupe do vozidla označiť v označovači. Pri prestupoch sa lístok znovu už neoznačuje. Vo vozidlách MHD ani u vodiča sa lístky nepredávajú (okrem linky do Hainburgu).

Pre batožinu, presahujúcu aspoň 1 z rozmerov 30 x 40 x 60 cm, je potrebné zakúpiť samostatný cestovný lístok vo výške zľavneného cestovného (prípadne využiť kombinovaný lístok). Tarifné podmienky DPB pre prepravu batožiny, bicyklov a zvierat.

Bezplatná preprava: detský kočík s dieťaťom; deti do 6 rokov; držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S aj so sprievodcom; dôchodcovia nad 70 rokov na základe slovenského preukazu totožnosti.

Zľavnené cestovné: deti od 6 do 15 rokov bez preukazovania; žiaci a študenti denného štúdia VŠ do 26 rokov len na základe vybraných preukazov príp. kariet v systéme Embase, karty ISIC nie sú akceptované (okrem čipových v systéme Embase). Presné znenie tarifných podmienok tu.

Na linkách nočnej dopravy platia papierové lístky za 1,60 € a SMS lístky (70-minútový aj 24-hodinový, bez príplatku). Zľavy neplatia. Predplatné lístky (električenky) a papierové 24-hodinové a viacdňové lístky sú platné na nočných spojoch len spolu s príplatkom za 0,70 € (platí 90 minút, možnosť prestupu).